/ Vavčer

Vavčer

Vavčer

Pridobili smo sredstva za operacijo »Vavčer za digitalni marketing«.

Javni razpis financira Evropski sklad za regionalni razvoj, Slovenski podjetniški sklad in ministrstvo.

Sredstva smo namenili vzpostavitvi Digitalni marketing - izdelava nove spletne trgovine in spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika

Povezava do spletne strani Podjetniškega sklada: https://podjetniskisklad.si/sl/
Povezava do spletne strani Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: http://www.mgrt.gov.si/si/
Povezava do spletne strani EU Skladi: http://eu-skladi.si/
Vavčer za digitalni marketing (izdelava spletne trgovine) sofinancirata Republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
For better performance this website uses cookies! Do you want to learn more?
Do you allow storing cookies on your computer for this purpose?